26 listopada 2019

Tak wiele potrafimy – pomysłowe niteczki i podróże w czasie 

Tak wiele potrafimy – pomysłowe niteczki i podróże w czasie 

Miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

Podmiot realizujący: Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku,

Pomysłodawczynie projektu: Beata Skrzypczyk, Renata Włodarska

Krótki opis: Projekt bazował na serii działań z zakresu rękodzieła artystycznego i choreoterapii. Przeznaczony był dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas trwania projektu 16 uczniów i 4 rodziców zapoznało się z historią tkactwa, procesem tkania bransoletek na krośnie oraz nauczyło się podstawowych kroków jednego regionalnego tańców.

Realizacja projektu pozwoliła dzieciom nauczyć się samodzielnego wytwarzania bransoletek na małych, prostych krosnach. Dzieci odkryły sposób na praktyczne wykorzystanie metod tkackich w postaci samodzielnego lub z pomocą osoby dorosłej wykonania bransoletek na krośnie. Taniec ludowy wniósł dodatkową wiedzę na temat muzyki, dał radość z wspólnego tworzenia i kreowania siebie poprzez ruch.

Odbiorcami projektu były dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Zaproponowane w projekcie działania pozwoliły na usprawnienie funkcjonowania uczestników projektu i stanowiły integralną część procesu ich edukacji.

Podsumowaniem projektu była gala w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, gdzie była możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności uczestników projektu.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura