19 kwietnia 2019

Transgresje – wystawa obrazów Moniki Ślósarczyk

10 maja 2019 roku w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4 odbył się wernisaż wystawy Transgresje Moniki Ślósarczyk. Wystawę można oglądać do 30 maja (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00). Zapraszamy – wstęp wolny!

Monika Ślósarczyk – przedstawicielka sztuki współczesnej, jedna z ostatnich dyplomantek prof. Jana Szancenbacha w pracowni malarstwa sztalugowego ASP w Krakowie oraz laureatka II Nagrody Konfrontacji Najmłodszych Artystów Krakowa – Myślenice 1997. Monika Ślósarczyk to artystka urodzona w Bielsku-Białej, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. J. Szancenbacha, z aneksem w pracowni książki i typografii prof. R. Banaszewskiego. Znakomite wykształcenie plastyczne dało Monice Ślósarczyk podstawy do rozwoju własnego stylu malarskiego. Styl ten wymyka się próbom klasyfikacji, przyporządkowania do określonego kierunku w sztuce. Niekończące się eksperymenty związane z budulcem, wychodzą poza tradycyjne techniki i łączą się z niebanalnymi wizjami malarskimi. W centrum świata artystycznego Moniki znajduje się CZŁOWIEK. Jej prace to przejaw obserwacji, która nie opiniuje, nie cenzuruje, nie osądza, ani nie sortuje. Obiektywizm jest tutaj przejawem niezwykłej inteligencji i stawia artystkę w roli reportera. Mimo nagród i udziału w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych artystka dopiero teraz znacząco wkracza na rynek sztuki. Jest to dojrzała decyzja podparta latami pracy i doświadczeniami. Jej droga w świecie sztuki jest naznaczona perfekcjonizmem, latami konfrontacji z innymi artystami, zwieńczona wiarą we własne umiejętności. Artystka nie lubi mówić o sobie i swojej twórczości, za to swoimi obrazami znakomicie opowiada historie życia niejednego z nas. Poza malarstwem sztalugowym Monika Ślósarczyk zajmuje się również artystycznym wykończeniem wnętrz. Jest też twórcą happeningów oraz uczestnikiem plenerów malarskich odbywających się w Polsce i za granicą.