4 czerwca 2024

Trzy I Damy II RP? Wykład performatywny w Gorzycach | 07.06

7 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach został zaprezentowany otwarty wykład herstoryczny.

W oparciu o projekt Instytutu im. Wojciecha Korfantego pt.: „Maria, Aleksandra, Elżbieta – Trzy I Damy II RP? kuratorka projektu, dr Małgorzata Tkacz-Janik przedstawiła mało znaną historię Elżbiety Korfanty – Pierwszej Damy Górnego Śląska – zestawiając jej biogram i obowiązki publiczne z funkcjami pełnionymi u zarania II RP przez Marię Piłsudską i Aleksandrę Szczerbińską.

Uczestnicy otrzymali edukacyjną broszurę, zawierającą życiorysy bohaterek. Tekst Katarzyny Drogi prezentuje sylwetkę Aleksandry Piłsudskiej, Elżbieta Jodko-Kula zajęła się losami Marii Piłsudskiej, a Barbara Szmatloch przedstawiła życiorys Elżbiety Korfanty. Tekst można pobrać z naszej strony:
https://instytutkorfantego.pl/…/projekt-maria-elzbieta…/. Wykład urozmaicił pokaz zrekonstruowanych kapeluszy Pierwszych Dam.

 

Premiera projektu odbyła się w Muzeum Historii Katowic, bowiem w tym budynku przy ul. Szafranka po II wojnie mieszkała Elżbieta Korfanty, która jako jedyna z rodziny wróciła do Polski z emigracji. Nakrycia głowy trzech Pierwszych Dam zrekonstruowano i ręcznie wykonano w stuletniej manufakturze kapeluszy Polkap S.A. w Skoczowie.

 

Partnerami projektu są Muzeum Historii Kobiet oraz Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet.

Patronat medialny: Ślązag