23 lipca 2021

Twój dom – ogólnopolski konkurs architektoniczny

grafika opisowa, loga organizatoró, znak graficzny trzech domów

„Twój dom – dialog z tradycją” to ogólnopolski konkurs architektoniczny na dom jednorodzinny dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego.
Partnerem konkursu w województwie śląskim jest m.in Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski, pula nagród wynosi 70 tys. złotych, a projekty można składać do 21 września 2021 r.

Wyzwaniem konkursu „Twój dom – dialog z tradycją” jest twórcza dyskusja wokół możliwości wykorzystania dziedzictwa architektonicznego obszarów wiejskich, a pierwszym regionem, którego dotyczy tegoroczna edycja konkursu jest województwo śląskie – jeden z najbardziej zróżnicowanych historycznie i kulturowo obszarów Polski.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolnostojącego domu jednorodzinnego. Projekt ma być tzw. projektem gotowym, czyli przeznaczonym do wielokrotnego zastosowania oraz wpisywać się w tradycyjny, wiejski krajobraz kulturowy województwa śląskiego. Celem konkursu jest znalezienie nowych wzorców jednorodzinnej zabudowy, kontynuujących najlepsze tradycje budownictwa wiejskiego i podmiejskiego.

Sąd konkursowy przyzna dodatkowe punkty projektom wpisującym się w filozofię Europejskiego Zielonego Ładu (czyli m.in. racjonalne gospodarowanie energią).

W konkursie „Twój dom – dialog z tradycją” mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, zespoły projektowe, profesjonalni architekci oraz studenci wydziałów architektury z całej Polski. W przypadku zespołów projektowych – co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia projektowe. W konkursie przyznane zostaną nagrody finansowe oraz honorowe wyróżnienia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach – dla profesjonalistów oraz dla studentów.

Nagrodzone i wyróżnione projekty będą przeznaczone do sprzedaży i ukażą się w specjalnej pokonkursowej publikacji oraz na pokonkursowej wystawie. Termin składania prac konkursowych to 21 września 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone 13 października 2021 r.

Regulamin oraz niezbędne dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.sarp.katowice.pl

Zespół autorski, złożony z pracowników Centrum Dziedzictwa Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (Ewa Caban, Danuta Cholewa, Robert Garstka, Irena Kontny, Katarzyna Limanowska, Martyna Walker), opracował 2 tomowy załącznik do regulaminu pod nazwą: „Analiza tradycji wiejskiego budownictwa jednorodzinnego na obszarze województwa śląskiego”.

Organizatorami konkursu są: Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Katowice.

W ramach projektu „Twój dom – dialog z tradycją”, w dniu 28.07.2021 r. we Fromborku odbędą się, w trybie online, warsztaty z projektowania regionalnego dla studentów, podczas których Irena Kontny – pracownik Instytutu –  wygłosi wykład pod tytułem „Wiejskie budownictwo w województwie śląskim – tradycje, formy, detal.”