17 kwietnia 2024

Tydzień Erasmus+ | 20-24.05

W dniach 20-24 maja br. odbył się „Tydzień Erasmus+” – seria działań edukacyjnych (warsztatów, spacerów, performance), będąca formą upowszechniania zdobytej przez nas na kursach i szkoleniach wiedzy. Nasi eksperci podzielili się zróżnicowanymi współczesnymi metodami pracy z dorosłymi, realizowanymi poprzez niezawodową formę edukacji, która świetnie odnajduje się w działaniach kulturalnych.

Wydarzenie zostało zorganizowane, aby móc cieszyć się wzajemną obecnością, poznawać się, podsumowywać nasze dokonania i snuć plany na przyszłość. Odbyło się ono od 20 do 24 maja br. w różnych lokalizacjach województwa śląskiego. 

 

20.05 / 10.00 – 14.00  / Herbateka, Rynek 2, Mikołów / „Longing For Nature – relacje między kulturą a ekologią”

Wydarzenie kulturalne skupiające się na ekologii, sztuce i upcyclingu. Działanie składało się z wystawy, warsztatów i konwersatorium związanego z tematyką zrównoważonego rozwoju. Podczas wydarzenia można było dowiedzieć się, jak w praktyce realizowana jest strategia zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej prowadzącym działalność gastronomiczną oraz jak budowane są partnerstwa wokół tematu ekologii. 

Prowadzący: Tomasz Ignalski, Agata Lisowicz-Wala 

 

21.05 / 10.00 – 13.00 / Sala Kominkowa – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 maja 19 / “TWORZĘ dla Ciebie, ale najpierw SIEBIE – rozgrzewka i trening dla maratończyków kultury”

Tematem warsztatów było wspólne przejście przez cztery etapy stanowiące drogę do bliskiego spotkania z samym sobą – zrozumienia swoich potrzeb, odnalezienia wewnętrznego głosu i przytulenia się z empatią. Celem była próba wyciszenia myśli, powrotnego skomunikowania się z własnym ciałem, a ostatecznie doprowadzenia do lepszego – i może nawet bardziej odpowiedzialnego – funkcjonowania w społeczeństwie.

Prowadzący: Kamil Gojowy

 

22.05 / 10.00 – 14.00 / ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26 / “Zarządzanie stresem w sytuacjach konfliktowych”

Konflikt to olbrzymie źródło stresu, niezależnie od tego, czy jest on związany z pracą, rodziną czy ma charakter konfliktu wewnętrznego. Temu stresowi można zapobiegać m.in. poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania stresem i zarządzania konfliktem. Spotkanie pozwoliło w sposób praktyczny przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Prowadzący: Aleksandra Malczyk, Agnieszka Drelich-Magdziak

 

23.05 / 12.00 – 15.30 / Instytut im. Wojciecha Korfantego, Teatralna 4, Katowice / “Kultura Akredytowana”

Kultura w niezawodowej edukacji dorosłych, w pracy na rzecz rozwoju kompetencji animatorów i edukatorów kultury w edukacji nieformalnej – podsumowanie.

Program: 

12.00 – 15.30: Otwarta konferencja “Kultura Akredytowana”.

W programie:

  1. Praktyka i model o tym, jak w Instytucie rozumiemy i transformujemy niezawodową edukację dorosłych w Projektach Akredytacyjnych Erasmus+.
  2. Prezentacja artystyczna uczestniczki Projektu Akredytacyjnego.
  3. Żywa euro-biblioteka tematyczne sesje stolikowe.

 

24.05 / 12.00 – 13.30 / Społeczne Ministerstwo ds. Samotności, Mikołowska 44, Katowice / “Jak polubić mówienie w języku obcym?”

Spotkanie miało na celu oswojenie odbiorców z językami obcymi – pokazanie entuzjastycznego podejścia do używania języków obcych (szczególnie mówienia, które dla wielu ludzi jest problematyczne) oraz bezstresowe podejście do popełniania błędów.

Prowadzący: Paulina Zakrzewska

 

 

Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego jest instytucją akredytowaną w programie Erasmus+ „Edukacja dorosłych” na lata 2021-2027.

W programie tym identyfikujemy się z wartościami europejskimi, kształtującymi wspólną europejską tożsamość i kulturę oraz wzmacniamy swą przynależność do Europy, w której:
a. istotne są kwestie związane z ochroną środowiska, klimatem i zrównoważonym rozwojem,
b. dba się o zmianę nawyków na bardziej ekologiczne,
c. lepiej rozumie się różnorodność w społeczeństwie,
d. doceniane jest zaangażowanie w ruchy przeciwko dyskryminacji, nietolerancji, ksenofobii i rasizmowi,
e. ważny jest udział w wyborach, w innych procesach demokratycznych i w życiu lokalnych społeczności.

Instytut wprowadza te wartości poprzez tworzenie i rozwijanie ogólnopolskiej sieci ekspertów – animatorów i edukatorów dorosłych.

Sieć ta to w istocie ruch niezawodowej edukacji dorosłych, w której użycie narzędzi kulturotwórczych przyczynia się do uzyskania pożądanych zmian społecznych. W praktyce pragniemy wpływać na:
a. zwiększenie jakości niezawodowej edukacji dorosłych poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji edukatorów dorosłych oraz ich profesjonalizację;
b. rozbudowanie oferty Instytutu dotyczącej edukacji dorosłych, w tym dla osób z mniejszymi szansami;
c. poszerzenie i zróżnicowanie grona odbiorców, osób uczących się w działalności Instytutu.