27 listopada 2019

Ulice i kwartały – poznaj, poczuj, projektuj

Ulice i kwartały – poznaj, poczuj, projektuj 

Miejsce realizacji: Miasto Tychy

Podmiot realizujący: Muzeum Miejskie w Tychach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach

Pomysłodawczynie projektu: Agata Berger-Połomska, Ewa Gasz

Krótki opis: głównym tematem wokół którego toczył się projekt była edukacja architektoniczno-urbanistyczna. Uczniowie, podczas serii warsztatów dowiedzieli się m.in. o budownictwie, architekturze, ekologii i funkcjonowaniu miasta. Był to przyczynek do rozmów o miastach „dobrych do życia”, w których dzieci chciałyby mieszkać i żyć.

Odbyły się warsztaty tworzenia gier planszowych z Kamilem Szewczykiem, warsztaty architektoniczno-urbanistyczne pod wodzą Aleksandra Krajewskiego z Fundacją Napraw Sobie Miasto oraz zajęcia planowania przestrzennego w Tychach prowadzone przez Michała Lorbieckiego. Z pomocą prowadzących warsztaty został utworzony prototyp gry planszowej.

Finałem działań był turniej gier planszowych dla najmłodszych oraz ich rodzin i przyjaciół. Rozegranych zostało kilka partii gry planszowej „Ulice i kwartały”. Gracze wcielili się w rolę architektów, urbanistów oraz gospodarzy, a ich wspólnym celem było wybudowanie funkcjonalnego i nowoczesnego miasta, z uwzględnieniem jak największej liczby budynków o znaczeniu ogólnomiejskim.

Prototyp architektoniczno-urbanistycznej, edukacyjnej gry planszowej to świetne narzędzie, które będzie można wykorzystywać podczas lekcji. Gra posłużyć też może do wspólnego, rodzinnego, czy koleżeńskiego spędzania wolnego czasu. Tu liczy się nie rywalizacja, a współpraca i współodpowiedzialność.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” #bmk #bardzomlodakultura