19 sierpnia 2019

VI FESTIWAL PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „mocART”

Stowarzyszenie „Power Of Soul” zaprasza na VI Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych mocArt w Katowicach wraz z warsztatami oraz Galą Festiwalową. Wydarzenia odbędą się od 22.08-30.08.2019 r.

Gala Finałowa odbędzie się 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 18.00 w Studiu Koncertowym Radia Katowice przy ul. Ligonia 29. Podczas Gali Festiwalu wystąpią laureaci festiwalu oraz artyści tacy jak: Ewa Uryga, Andrzej Lampert, Maciej Lipina, Katarzyna Puma Piasecka, Krzysztof Puma Piasecki, Andrzej Rusek, Grzegorz Wanatowicz, Michał Jarzębski, Michał Dziewiński i inni. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

Festiwal obejmuje 9-dniowe warsztaty adresowane do grupy 20 niepełnosprawnych osób. Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw do poszerzania samoświadomości uczestników Festiwalu poprzez edukację muzyczną i psychologiczną, aktywizację społeczną oraz zintegrowanie środowiska różnych grup społecznych i kulturowych. Podczas Festiwalu zaplanowane są warsztaty wokalno-psychologiczne (praca nad emisją głosu, dykcją, interpretacją, autoprezentacją, radzeniem sobie ze stresem, wykorzystywaniem swoich zasobów) pod pieczą wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, zespołu muzycznego, psychologów, psychoterapeutów oraz stylistki, którzy przygotują uczestników do prezentacji scenicznej na koncertach, konkursie i gali festiwalowej.

Stowarzyszenie „Power Of Soul” to organizacja pozarządowa, której działalność ma zasięg krajowy. Beneficjentami są dzieci, młodzież, dorośli, kobiety i mężczyźni, zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni. W skład Stowarzyszenia „Power Of Soul” wchodzą kreatywni artyści, poszukujący nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Stowarzyszenie „Power Of Soul” wprowadza innowacje w aktywizacji społeczeństwa w życiu kulturalnym oraz w poszukiwaniu utalentowanych osób na terenie całego kraju. Planowane interdyscyplinarne przedsięwzięcia Stowarzyszenia wyzwalać będą aktywność uczestników w atmosferze współpracy i wzajemnego szacunku. Głównym celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej i zagranicznej.