3 października 2023

VII Forum Regionalne: Niezłe ziółko | 14, 16-17.11

Między 14 a 17 listopada już po raz siódmy w Katowicach, Chrzanowie i Wygiełzowie odbyło się Forum Regionalne między Małopolską a Górnym Śląskiem pt. „Niezłe Ziółko”. Tegoroczna edycja dotyczyła ziół oraz ich znaczenia dla tradycji dwóch sąsiadujących ze sobą regionów (małopolskiego i śląskiego).

Podczas Forum „Niezłe Ziółko”, organizowanego przy współpracy trzech instytucji (Instytutu im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie), główną ideą była popularyzacja badań naukowych oraz poglądów dotyczących różnych aspektów zielarstwa, a także przygody w kontekście kultury ludowej z uwzględnieniem zachodzących w niej zmian i przeobrażeń na przestrzeni wieków.  Wydarzenie to stało się sposobnością do wymiany wiedzy wraz z doświadczeniem nie tylko między pokoleniami, ale również ekspertami i adeptami wiedzy „zielnej”. Zobrazowane zostały także różnice i podobieństwa w wykorzystywaniu roślin w kulturze po dwóch stronach rzeki Przemszy.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Instytut im. Wojciecha Korfantego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie.

Zadanie dofinansowane zostało  ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu KULTURA LUDOWA I TRADYCJA 2023.