12 lutego 2020

VIII WOJEWÓDZKA GALA TANECZNA

Zapraszamy na VIII Wojewódzką Galę Taneczną, która odbędzie się w Hali Sportowej MOSIR w Mikołowie przy ulicy Bandurskiego 1a 16 maja 2020 roku o 10.00. Organizatorem wydarzenia jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.

Uczestnikami Gali mogą być artystyczne zespoły taneczne reprezentujące: szkoły podstawowe, szkoły średnie, zespoły działające przy ośrodkach kultury, placówkach wychowania pozaszkolnego, prywatnych szkołach tańca, itp.

Kategorie wiekowe:
a) zespoły od 9 do 11 lat
b) zespoły od 12 do 15 lat
c) zespoły od 16 do 29 lat
d) zespoły 30 +

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 3/4 członków zespołu.

Kategorie taneczne:
a) jazz dance (choreografie oparte na technice tańca jazzowego, klasycznego, współczesnego, modern)
b) show dance (choreografie wykorzystujące wiele technik tanecznych, miniatura taneczna, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, disco dance)
c) street dance (choreografie oparte na technice tańca hip – hop, breakdance, locking, popping itp.)

W każdej kategorii wiekowo – tanecznej może zaprezentować się max. 15 zespołów

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnioną kartę zgłoszenia (osobna karta dla każdego zespołu) należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 04 maja 2020 r. (poniedziałek) na adres e-mail: ognisko@oppmikolow.pl.

2. Za każdy zespół, który weźmie udział w Gali opłata startowa wynosi 80 zł. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zespołu na konkurs należy najpóźniej do dnia 04 maja 2020 r. dokonać wpłaty na konto organizatora (fakturę będzie można odebrać w dniu konkursu).
W przypadku grup mieszanych wiekowo, o przynależności do danej kategorii wiekowej będzie decydować wiek najstarszych tancerek (tancerzy). Skład zespołu nie może być mniejszy niż 6 osób.

Regulamin dostępny jest na stronie www.oppmikolow.pl w zakładce KONKURSY