14 kwietnia 2023

Wielka Sobota na Ziemi Częstochowskiej

W Wielką Sobotę, 8 kwietnia 2023, zespół pracowników Mobilnego Centrum Digitalizacji brał udział w wyprawie terenowej, której celem była dokumentacja obchodzonych tego dnia obrzędów wielkanocnych.

Trasa przebiegała przez obszar Ziemi Częstochowskiej, obejmując miejscowości takie, jak: Włodowice, Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Nakło, Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Przyrów, Janów, Złoty Potok, Niegowa oraz Myszków.

Dokumentacja fotograficzna dotyczyła przede wszystkim zwyczaju święcenia pokarmów oraz wystawiania Straży Grobowej (którą to rolę pełnili przedstawiciele lokalnych zespołów OSP) przy Grobie Pańskim.

W niektórych miejscach, m.in. w miejscowości Skałka w gminie Włodowice, pokarmy świecone były pod przydrożnym krzyżem.

W jednej z gmin po obrzędzie święcenia ksiądz przywołał również ciekawą tradycję tłuczenia jaj, kiedy to dwie osoby zderzają w jednym momencie jajka trzymane w dłoniach, a uczestnikowi, którego skorupka jajka w wyniku uderzenia nie ulegnie pęknięciu, wróżone jest szczęście.