7 maja 2024

Wizyta studyjna w Galerii Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie | 18.05

18 maja w ramach organizowanego przez Instytut im. Wojciecha Korfantego II Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej odbył się wyjazd studyjny do Galerii Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie.

– Chcemy ponownie zwrócić uwagę na to, jak wielki potencjał kryje się w dziedzictwie przemysłowym, które nie musi być zawadą, lecz wielką szansą dla miast i regionów – ideę Forum tłumaczy Dorota Pociask-Frącek, Dyrektor Instytutu im. Wojciecha Korfantego, pomysłodawczyni projektu.

Galeria Plato Ostrava to galeria sztuki współczesnej, która powstała w zmodernizowanych budynkach starej rzeźni. Autorem jej przebudowy i adaptacji jest pracownia KWK Promes Roberta Koniecznego. Projekt otrzymał nominację do Nagrody im. Nagrody im. Miesa van der Rohe 2024, by finalnie znaleźć się w pierwszej piątce najlepszych realizacji architektonicznych z lat 2022-2023 w Unii Europejskiej.

Konkurs, upamiętniający niemieckiego architekta Ludwiga Miesa van der Rohe (jednego z najważniejszych przedstawicieli modernizmu w architekturze) odbywa się co 2 lata od 1988 roku. Nagroda – ufundowana przez Komisję Europejską i Fundację Miesa van der Rohe – jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem architektonicznym w Europie.

_________

Wydarzenie, promujące przykład dobrej praktyki projektowej ukierunkowanej na modernizację zdewastowanych obiektów poprzemysłowych, odbyło się w ramach organizowanej przez Instytut im. Wojciecha Korfantego II edycji Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a w sposób szczególny pragniemy podziękować: Pani Prof. Irmie Kozinie, Panu Robertowi Koniecznemu oraz Panu Markowi Pokornému – Dyrektorowi Galerii PLATO.

_________

Program wizyty studyjnej:
– 9.30 zbiórka / Międzynarodowy Dworzec Autobusowy – Centrum Przesiadkowe, Katowice ul.  Sądowa,
– 10.00 wyjazd do Ostrawy,
– 11.30 oprowadzenie kuratorskie po Galerii Sztuki Współczesnej PLATO z udziałem architekta Roberta Koniecznego,
– 14.30 wyjazd do Katowic.

_________

Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej to interdyscyplinarny projekt z zakresu upowszechnienia nowoczesnych form przekazu kulturowego z obszaru przemysłu kreatywnego, w tym ochrony i promowania dziedzictwa kultury przemysłowej jako elementu budowania marki miasta, regionu, państwa oraz kształtowania polskiej i europejskiej polityki turystki kulturowej.

Konieczna jest ciągła dyskusja na temat rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i zaproponowania im nowych funkcji publiczno-kulturowo-handlowych, które nie tylko urozmaicą krajobraz, ale wzbogacą infrastrukturę kulturową, co bezpośrednio przełoży się na działalność gospodarczą.

 

Organizatorem Forum jest Instytut im. Wojciecha Korfantego. Partnerami Forum są: Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz PLATO městská galerie současného umění w Ostrawie. Patronat medialny nad Forum objęli: TVP 3 Katowice, Polskie Radio Katowice i ŚLĄZAG.

Osoba do kontaktu ws. Forum: Krzysztof Kraus (rzecznik prasowy): +48 502 313 401, k.kraus[małpa]instytutkorfantego.pl