10 listopada 2021

Wojciech Korfanty. Różne punkty widzenia

Wieloautorska monografia naukowa przygotowana we współpracy z Instytutem De Republica pod redakcją prof. dra hab. Zygmunta Woźniczki.

Wojciech Korfanty – człowiek, który przywiódł do Polski część Górnego Śląska i jeden z założycieli II Rzeczypospolitej – nie zajmuje w zbiorowej świadomości należnego mu miejsca. Wciąż wiele do życzenie pozostawia także stan badań naukowych nad jego dorobkiem. Przywracanie pamięci historycznej jest dziś bardzo potrzebne. Niniejsza praca zbiorowa, skupiająca autorów z różnych ośrodków badawczych, różnych pokoleń, wreszcie różnych dyscyplin, omawia poglądy i działalność Korfantego z różnych punktów widzenia. Może stać się zachętą dla kolejnych badaczy i początkiem drogi do nowych zainteresowań dorobkiem tego wielkiego Polaka, Ślązaka i polityka.

-prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka

 

Wojciech Korfanty. Różne punkty widzenia
Oprawa: twarda
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-962594-1-7
Liczba stron: 414
Rok wydania: 2021
red. Zygmunt Woźniczka