6 kwietnia 2023

Wojciech Korfanty. Ślązak. Polak. Europejczyk. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa | 21-22.04

W 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego – w dniach 21 i 22 kwietnia 2023 roku- zaprosiliśmy na dwudniową Ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Wojciech Korfanty. Ślązak. Polak. Europejczyk”. Pierwszy dzień konferencji (piątek), podczas którego swoje wystąpienia eksperckie zaprezentowali zaproszeni goście, odbył się w Sali Sejmu Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Drugiego dnia konferencji (sobota) zaprosiliśy do naszej siedziby na referatry młodszych pracowników naukowych.

Radę naukową konferencji tworzyli: prof. dr hab. Danuta Elżbieta Sieradzka, prof. dr hab. Marian Grzegorz Gerlich, dr Zdzisław Janeczek, dr Karol Makles, dr Michał Spurgiasz.

Wykład wprowadzający wygłosił dr Michał Spurgiasz, kierownik Działu Historii Instytutu Korfantego. Z charakterystyczną ekspresją porwał salę, w tym młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi Śląskiej w Pszczynie, wykładem pt. Górny Śląsk i dzieło Wojciecha Korfantego z perspektywy 150 lat. W pierwszym panelu konferencyjnym wystąpili: dr Bartosz Kuświk – dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu – z wykładem pt. Korfanty i jego wkład w prace Sejmu Dzielnicowego oraz Sławomir Stanowski z Muzeum Historii Katowic, który wygłosił referat pt. 150. rocznica urodzin Korfantego – pamięć o wybitnym działaczu narodowym utrwalona w zbiorach i planowanych działaniach Muzeum Historii Katowic.

W drugim piątkowym panelu konferencyjnym dr Karol Makles, zastępca dyrektora Muzeum Śląskiego, wygłosił referat pt. Historia śląska w badaniach dyrektora IMP prof. Zygmunta Woźniczki, następnie odczytano referat dra Zdzisława Janeczka, historyka, eksperta w zakresie powstań narodowych, pt. Korfanty. Dyktator i Trybun Ludu.

W pierwszym konferencyjnym dniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Nie zabrakło także mediów.

 

Drugiego dnia konferencji, już w nieco bardziej kameralnym gronie w Instytucie Korfantego, wysłuchaliśmy referatów: dra Michała Spurgiasza (Uniwersytet Śląski; Instytut Korfantego) pt. Korfanty – Grażyński. Dwie wizje Górnego Śląska; dra Adriana Musiała (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) pt. Współczesny Korfanty – Wizerunek Wojciecha Korfantego w prasie polskiej na przestrzeni ostatniej dekady (2013-2023) oraz dr Agnieszki Misiurskiej (Uniwersytet Opolski; Instytut Śląski w Opolu) pt. Meeting Korfanty. Wojciech Korfanty w relacjach zachodnich korespondentów prasowych.