14 listopada 2023

Wręczenie medali „100. Rocznica Wybuchu III Powstania Śląskiego” | 10.11

Dyrektor Instytutu im. Wojciecha Korfantego Dorota Pociask-Frącek oraz Sławomir Żukowski z Centrum Edukacji i Animacji Instytutu zostali uhonorowani medalami pamiątkowym „100. Rocznica Wybuchu III Powstania Śląskiego”. Uroczystość odbyła się 10 listopada br. w siedzibie Instytutu Korfantego.

Medale ustanowiła Kapituła Medalu Pamiątkowego utworzona przy Fundacji Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Elblągu.

Jak podkreśla Grzegorz Wołoszczak, Prezes Fundacji, medale wręczane są osobom zasłużonym oraz instytucjom, które włożyły szczególny wkład w upamiętnienie czynu zbrojnego Polaków podczas Powstań Śląskich, działalność w zakresie kultywowania tradycji oręża polskiego oraz propagowania wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, patriotyzmu, promowanie postaw proobronnych, a także wydarzeń historycznych oraz osób z nimi związanych oraz w ochronę czci, honoru i godności kombatantów, osób represjonowanych i weteranów misji.

Wśród uhonorowanych medalem są również: Halina Bieda – Senator RP, Leszek Kazimierski, Zbyszek Kubalańca, Sławomir Żukowski, Jacek Biernacki, Daria Czarnecka, Dorota Gardias, Zbigniew Gołasz, Małgorzata Mańka-Szulik i Paweł Wojtarek.

Gratulujemy!