10 sierpnia 2021

Wyniki konkursu KORFANTASTIC

Grafika na przedstawiająca zarys głowy Wojciecha Korfantego (czarna kreska na białym tle) oraz informacje nt samego konkursu.

Wyniki konkursu  KORFANTASTIC

Znamy laureatów konkursu KORFANTASTIC

Jury składające się pracowników Działu Historii Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego pod przewodnictwem Michała Spurgiasza  w konkursie KORFANTASTIC w kategorii LITERACKIEJ, nagrodziło następujące opowiadania: „Wysłannicy” autorstwa Przemysława Karbowskiego, „Góra św. Anny”  Macieja Rapy, „Skarbek-1” Kamila Bednarka, „Kurier” Małgorzaty Sikory i „Przechera” autora pod pseudonimem Lisioł.

Jury wyróżniło dodatkowe utwory: „Koszmar w Brzeźcach”  Emila Zawadzkiego,  „Oszustwo na trupa” Patrycji Paliczka i „U235 Pu239 – Powstanie z mroku”  Dominiki Panaszek.

W kategorii PLASTYCZNEJ jury nagrodziło grafikę „Duch powstania” Dominiki Panaszek.

Laureatom gratulujemy! Otrzymają oni nagrody książkowe, a ich prace zostaną opublikowane w specjalnym numerze jednodniówki Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego „Korfantówka”.

Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka, dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego podsumowuje konkurs:

– Pamięć o wydarzeniach, które miały miejsce po Wielkiej Wojnie na Górnym Śląsku jest nieustannie żywa, zwłaszcza obecnie, gdy od 2019 roku celebrujemy uroczystości związane z setną rocznicą powstań śląskich. Pierwsze powstanie, poprzedzone Masakrą w Mysłowicach, wybuchło z 16/17 sierpnia 1919 roku. Skończyło się już po kilku dniach, Niemcy bowiem mieli zbyt wielką przewagę liczebną nad powstańcami oraz byli zdecydowanie lepiej doposażeni. Kolejne powstanie rozpoczęło się w nocy z 19/20 sierpnia 1920 roku jako reakcja na niemieckie ataki, spowodowane nieprawdziwymi pogłoskami o klęsce Polski podczas wojny polsko-bolszewickiej. W efekcie Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa utworzyła mieszane polsko-niemieckie jednostki policji Abstimmungspolizei (Apo), w miejsce usuniętej niemieckiej policji Sicherheitspolizei (Sipo).

W 1919 roku podczas Konferencji Paryskiej powołano komisję do spraw polskich (tzw. Komisję Cambona, od nazwiska przewodniczącego), która miała uregulować kwestię granic odradzającego się państwa polskiego. Początkowo komisja, m.in. dzięki wsparciu Francji, przyznała cały Górny Śląsk Polsce. Wielka Brytania nie chciała zbyt sporego osłabienia Niemiec, ponieważ zyskałaby właśnie Francja, dlatego też ze względu na sprzeciw strony brytyjskiej i niemieckiej ostatecznie postanowiono, że o przynależności państwowej tego terenu rozstrzygną mieszkańcy poprzez plebiscyt, którego datę wyznaczono (późniejszą decyzją mocarstw) na 20 marca 1921 roku.

Wraz ze zbliżającym się dniem głosowania, na ziemiach Górnego Śląska wzrastały terror i propaganda. Wyniki plebiscytu nie rozstrzygnęły problemu przynależności państwowej tego terytorium, ponieważ każda ze stron w różny sposób interpretowała jego rezultat i konsekwencje z tym związane. Na wieść o możliwości nieprzychylnego dla Polski podziału spornych ziem, postanowiono działać. III powstanie wybuchło w nocy z 2/3 maja 1921 roku. Trwało ono najdłużej, aż kilka tygodni, w przeciwieństwie do poprzednich powstań, które trwały kilka dni. W jego wyniku Rada Ambasadorów zatwierdziła ostatecznie decyzję o podziale Górnego Śląska korzystnym dla państwa polskiego. Mimo że Polsce przypadła mniejsza część terytorium, to znajdowało się tam więcej kopalń i hut, co pozytywnie przyczyniło się do gospodarczego rozwoju II Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach wspólnego działania z XVII Dniami Fantastyki, odbywającymi się w dniach 20-22 sierpnia 2021 r. w Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu postanowiliśmy przeprowadzić konkurs „Korfantastic”, którego celem jest promocja historii Górnego Śląska, powstań śląskich oraz osoby Wojciecha Korfantego właśnie poprzez wykorzystanie konwencji fantastyki.

Konkurs składał się z dwóch kategorii: literackiej i plastycznej. Zadaniem uczestników z pierwszej z nich było przesłanie niepublikowanego dotąd opowiadania historyczno-fantastycznego inspirowanego powstaniami śląskimi, powstańcami, plebiscytem na Górnym Śląsku, czy w ogóle Górnym Śląskiem z lat 1919-1921, a także postacią Wojciecha Korfantego. W kategorii plastycznej zadaniem było przesłanie pliku grafiki stworzonej w konwencji fantastycznej również inspirowanej powyższymi historycznymi zagadnieniami.

Na potrzeby konkursu „fantastykę” czy „konwencję fantastyczną” postanowiliśmy rozumieć bardzo szeroko, uznaliśmy w tym również science-fiction i wszelkie podgatunki fantastyki, dzięki czemu autorzy pracy mieli nieograniczone możliwości zabawy konwencją, budowania nowych światów, tworzenia historii alternatywnej, czy postapokaliptycznych wizji.

Cieszymy się, że nasz pomysł spotkał się z zainteresowaniem, gdyż jest to jedna z metod utrwalania pamięć o jakże ważnych wydarzeniach, jakimi były powstania śląskie oraz o postaci Wojciecha Korfantego.

Autorzy zabrali nas w podróż od czasów powstań śląskich do współczesności. Mamy tutaj opowiadania o oszukaniu śmierci, o wskrzeszaniu zmarłych. Możemy zobaczyć futurystyczne maszyny przeznaczone do walki w powstaniach. Spotykamy anioły, próbujące pomóc powstańcom, a także śląskie stworoki: heksy i utopce. Jest też wizja Katowic po katastrofie jądrowej. Bohaterami są zwykli mieszkańcy Górnego Śląska, często powstańcy, lecz również prawdziwe postaci historyczne, w tym sam Wojciech Korfanty, a także jego potomkowie. Dziękujemy wszystkich uczestnikom za nadesłane prace, była to niezwykle interesująca lektura – podkreśla.