25 czerwca 2021

Wystawa poświęcona Prymasowi Tysiąclecia

Kardynał Wyszyński na pierwszym planie mówi do mikrofonu ze wzniesioną w górę dłonią, w tyle obraz Matki Boskiej oraz inny duchowny, wydarzenie odbywa się na powietrzu

Zapraszamy na wystawę pn. „Per Mariam – Soli Deo” poświęconą postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wystawa, złożona jest z 17 plansz ukazujących liczne zdjęcia Stefana Wyszyńskiego – zarówno te znane, jak też i unikatowe. Plansze przybliżają postać, duchowość i dokonania kardynała Wyszyńskiego, a tytuł ekspozycji w polskim tłumaczeniu brzmi „Przez Maryję samemu Bogu” i jest przypomnieniem motta życiowego towarzyszącego Prymasowi.

Wystawa jest dostępna w dniach od 1 do 30 lipca 2021 roku w siedzibie Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, przy ulicy Teatralnej 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00, a  także w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 14.00. Wstęp jest bezpłatny.

Wystawa przygotowana została przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia dla uczczenia tego Wielkiego Polaka i Męża Stanu. Teksty na planszach zaczerpnięto z nauczania papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Zdjęcia pochodzą z Archiwum Instytutu Prymasowskiego.

Projekt zrealizowano we współpracy z Fundacją „Czas to Miłość” przy udziale Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Opracowanie graficzne plansz: Adam Markowski

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.