16 listopada 2022

XIX Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego pt. „Kultura+Dostępność“

O zwiększaniu obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury, o wyzwaniach, narzędziach, metodach pracy, takich, by nasze instytucje i wydarzenia dostępne były dla osób ze szczególnymi potrzebami, rozmawialiśmy z Wami 8 grudnia, podczas XIX Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego pt: „Kultura + Dostępność“.

W zorganizowanej w siedzibie Instytutu Korfantego kolejnej edycji Forum uczestniczyli praktycy: Anna Żórawska z Fundacji Kultury Bez Barier, Tomasz Włodarski z Małopolski Wrażliwej oraz Joanna Piwowar – Antosiewicz z Teatru Małego w Tychach, a także liczni goście z instytucji kultury województwa śląskiego.

PROGRAM FORUM:
10.30 | Otwarcie Forum przez Dyrektor Instytutu Korfantego Dorotę Pociask-Frącek oraz Zastępcę Dyrektora dr Małgorzatę Mazur
10.45 | Anna Żórawska (Fundacja Kultury Bez Barier): Ramię w ramię w dostępności – wspólne poszukiwanie odpowiedzi – wystąpienie o zasadach dostępności połączone z moderowaną dyskusją z zaproszonymi gośćmi o wyzwaniach samorządowych podmiotów kultury z regionu w zakresie ich dostępności / co przed nami?
12.00 | Przerwa kawowa
12.30 | Tomasz Włodarski (Małopolski Instytut Kultury, Małopolska Wrażliwa): Robimy dostępność – od czego zacząć?
13.00 | Joanna Piwowar-Antosiewicz (Teatr Mały w Tychach): Różnorodny proces twórczy w pracy z grupą. Okiem praktyczki romantyczki
14.00 | Lunch

Wydarzeniem towarzyszącym XIX Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego był wernisaż wystawy podsumowujący projekt „Rajza z Korfantym” organizowany w 2022 r. przez IMP wspólnie z MBP w Cieszynie, MOK Mysłowice, Muzeum Miejskim w Rybniku i ROK w Częstochowie. „Rajza z Korfantym” to sieć inicjatyw kulturalnych dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i rodzin, realizowanych w różnych lokalizacjach, we wszystkich czterech subregionach województwa śląskiego wspólnie z partnerami instytucjonalnymi różnych typów. W ramach inicjatyw zrealizowane zostały m.in. warsztaty edukacyjne, konkursy i akcje artystyczne poświęcone tradycji powstań śląskich, ale przede wszystkim kwestiom związanym z historycznym faktem powrotu części Górnego Śląska do Polski.