21 października 2019

XV Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zaprasza na XV spotkanie członków Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego, które odbędzie się 5 listopada 2019 roku.

Tym razem gościć będziemy w Zamku Piastowskim w Raciborzu. Tematem spotkania będzie kwestia ewaluacji projektów społecznych oraz praktyk animacyjnych i artystycznych realizowanych w przestrzeniach publicznych miasta.

Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego to inicjatywa konsolidujących środowisko animatorów kultury w naszym regionie. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach Kultury jest sekretariatem Forum. Nasze priorytety to: wymiana dobrych praktyk, integracja środowiska i edukacja!

Szczegółowy program:

5 listopada 2019 r.
Zamek Piastowski w Raciborzu
ul. Zamkowa 2, Racibórz

10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Ewaluacja: cel, wiedza, praktyka. Tomasz Waleczko – Ośrodek Ewaluacji w Warszawie, prelekcja w ramach Latającej Akademia Edukacji Kulturowej RIK

12.00 przerwa kawowa

12.30 Program Erasmus+. Edukacja dorosłych – modele. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
13.00 FRU Festiwal. Kultura i sztuka angażujące ulice. Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK

14.00 Podsumowanie i dyskusja

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.
REJESTRACJA: prosimy zgłaszać udział wysyłając mail na adres: pr@rik.katowice.pl (w treści maila proszę podać liczbę uczestników i nazwę instytucji/organizacji, bez podawania ich danych osobowych). Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych: http://bit.ly/2KvCdah