9 marca 2021

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Okno”

Grafika przedstawia rysunek okna wykonany czarną kreską z nałożonymi barwami żółtą, zieloną i pomarańczową jako szyby. Wokół okna latają motyle naszkicowane czarną kreską

Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Okno”.

Konkurs ma na celu umożliwienie młodym twórcom (w wieku 12-16 lat) rozwoju zainteresowań literackich oraz promocję ich talentów. Uczestnicy będą mieli okazję przedstawić jurorom, własne kreatywne spojrzenie na świat oraz artystyczną wrażliwość.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia znajdują się na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie.