9 marca 2022

Zbiórka na zabezpieczenie zabytków Ukrainy

Od kilku dni, z inicjatywy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i miejskich konserwatorów zabytków (koordynuje MKZ w Warszawie) w kilku ośrodkach w kraju uruchomione zostały zbiórki materiałów certyfikowanych służących zabezpieczeniu zabytków Ukrainy.
Zebrane materiały dostarczane są do Warszawy, a stamtąd pociągiem do Lwowa. Pierwszy pociąg już dotarł na miejsce. Drugi planowany jest na koniec tego tygodnia.

Wojna w Ukrainie to przede wszystkim zagrożone życie ludzkie. Jest też zagrożona cała przestrzeń, która otacza ich na co dzień – w tym zagrożone są także zabytki świadczące o wielokulturowej historii tych ziem. Ewentualne ich zniszczenie spowoduje niepowetowane straty nie tylko dla Ukraińców, ale także dla Polaków i szerzej dla całego dziedzictwa ludzkości.

W tym trudnym czasie możemy pomóc doraźnie zabezpieczyć zabytki w Ukrainie.
Potrzebujemy zgromadzić jak najwięcej materiałów przeciwpożarowych.

POTRZEBUJEMY WYŁĄCZNIE
• Gaśnic proszkowych
• Gaśnic pianowych
• Koców przeciwpożarowych
• Tkanin ognioodpornych
• Wełny mineralnej

W dniu wczorajszym uruchomiona została przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego zbiórka pieniężna na rzecz zabezpieczenia zabytków Ukrainy. Pozwoli to na zakup powyższych materiałów bez konieczności przewożenia ich z odległych miejsc do Warszawy.

Link do zrzutki -> KLIK