13 września 2021

Złoty Dzwon

15 września na scenie plenerowej w Połomi (w gminie Mszana) odbędzie się X Otwarty Przegląd Zespołów i Śpiewaków Ludowych im. Józefa Pękały ZŁOTY DZWON.

ZŁOTY DZWON organizowany jest od dziesięciu lat. Uczestniczą w nim zespoły wykonujące pieśni folklorystyczne, prezentujące tradycje swojego regionu w gwarze, stroju i w pieśniach. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie.  

W części konkursowej wystąpi 10 zespołów oraz trzy grupy śpiewacze poza konkursem. Przegląd będzie znakomitą okazją do spotkania integracyjnego. Patronem przeglądu jest Józef Pękała, lokalny kompozytor, muzyk, aranżer, społecznik i dyrygent chóru Cecylia z Połomi. Zmarł w 2013 roku.

Patronat nad jubileuszową edycją przeglądu sprawuje Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego i wójt Gminy Mszana.