O publikacji

Atom kultury

Publikacja jest rezultatem projektu „Atom kultury – badanie fokusowe pracowników domów, ośrodków i centrów kultury”. Celem działania było określenie stanu DK w badanych przestrzeniach: zarządzanie, funkcjonowanie, otoczenie i rozpoznanie związków przyczynowo skutkowych zachodzących pomiędzy nimi. Raport przybliża puls współczesnego DK. To również jakościowa diagnoza potencjału szans i zagrożeń dla rozwoju DK. Wnioski płynące z badania to baza merytoryczna dla dalszych prac badawczych i eksploracyjnych. Przysłużyć się one mogą w budowaniu relacji i oferty przez instytucje parasolowe działające w sektorze kultury.