O publikacji

„Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku” – wydanie II rozszerzone

CZAS NIEZWYKŁY. OBRZĘDOWOŚĆ DOROCZNA NA GÓRNYM ŚLĄSKU autorstwa dra Roberta Garstki i Aleksandra Lysko, ekspertów – badaczy i dokumentalistów Instytutu Korfantego, to nasze nowe wydawnictwo. Książka jest drugim, rozszerzonym wydaniem publikacji, która pierwotnie ukazała się w 2018 roku pod tym samym tytułem i współfinansowana było przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Drugie wydanie „Czasu niezwykłego…” wzbogacone jest o efekt  kontynuacji badań nad górnośląskimi zwyczajami, obrzędami i tradycjami. Nasi badacze dotarli do kolejnych miejscowości gdzie praktykowane są poznane już obrzędy, jak i rozpoznali nowe zwyczaje. Wśród nich można wymienić m.in. procesję ślubowaną w dniu św. Sebastiana w Gąsiorowicach, procesję z figurami w dniu wspomnienia świętych Jana i Pawła w Chwostu i w Harbułtowicach czy Oktoberfest w Popielowie.

Jednak największym walorem publikacji, jak się wydaje unikatowym w skali kraju, jest prezentacja praktyk kulturowych zarejestrowanych w trakcie  pandemii Covid-19.

Książka jest dostępna nieodpłatnie. Zainteresowanych jej pozyskaniem prosimy o kontakt z jednym ze Współautorów – Aleksandrem Lysko (a.lysko[malpa]instytutkorfantego.pl).

__________________________________________________________________

W 2018 roku ukazało się pierwsze wydanie publikacji naszego autorstwa Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku. Jest ona jednym z głównych efektów projektu „Mapa Obrzędowa Górnego Śląska” – dwuletnich penetracji etnograficznych w terenie, których założeniem była dokumentacja żywych jeszcze obrzędów i zwyczajów dorocznych Górnego Śląska, leżącego obecnie w granicach administracyjnych województwa śląskiego i opolskiego.

Po upływie prawie czterech latach Czas niezwykły… odradza się ponownie, w rozszerzonej formie. Drugie, niniejsze wydanie publikacji, jest więc wynikiem kontynuacji badań i dokumentacji nad obrzędowością górnośląską. W jej trakcie objawił się niezaplanowany fenomen – pandemia wirusa COVID-19 – który zaburzył przebieg oraz charakter obrzędów i zwyczajów. Ale trafiał się też „czas normalny”, który pozwolił rejestrować materiał zaplanowany, dopełniający bądź poszerzający dotychczasowe dokumentacje, przede wszystkim jednak dostarczający nowych treści opisujących współcześnie pielęgnowane tradycje, w tym te, nieopisane szerzej w literaturze przedmiotu.

Zapraszamy do pobrania i lektury naszej publikacji!