O publikacji

Ko-operacja kulturowo-edukacyjna. „Chcieć to móc!”

Publikacja jest formą inspiracji oraz bazą wiedzy dotyczącej edukacji kulturowej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce. Dokument identyfikuje potrzeby edukacyjne i opisuje pożądaną rolę środowiska oświatowego, charakteryzującą się działaniami polegającymi na współpracy szkół z podmiotami kultury. Dokonany przegląd dokumentacji oświatowej, jasno wskazuje na liczne okazje do budowy partnerstw nauczycieli i animatorów oraz edukatorów kulturowych na rzecz wzbogacenia procesu edukacyjnego o doświadczenie, dodatkowe konteksty i sytuacje kulturotwórcze.

Kolejna część to solidna dawka wiedzy w temacie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie zajęć szkolnych i zajęć organizowanych poza obiektami należącymi do szkoły. Analizujemy dokumenty prawne na rzecz programowania i moderowania sytuacji edukacyjnych poza budynkiem szkoły, wzbogacając i uatrakcyjniając proces dydaktyczny, co jest niezmiernie istotne w edukacji kulturowej.

Kolejny element to głos do środowisk samorządowych będących platformą integrującą wysiłki ludzi, instytucji i organizacji, odpowiadającą za programowanie i wdrażanie działań edukacji kulturowej na rzecz lokalnego rozwoju. W publikacji prezentujemy konkretne wyzwania, ale i wskazówki wspierające ideę partycypacji i efektywnego angażowania przestrzeni publicznych na rzecz edukacji kulturowej.

Ostatnia część publikacji to zestaw dobrych praktyk edukacji kulturowej realizowanych przez partnerstwa animatorów i edukatorów kulturowych, twórców i nauczycieli, które zostały zaprojektowane i zrealizowane we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach. Przedstawione działania zafunkcjonowały w interesującym nas standardzie współpracy, są zróżnicowane, przejawiają aktywne metody pracy, a edukację kulturową traktują pojemnie. Projekty koncentrują się na celach dydaktycznych i wartościach dodanych.

Publikacja jest efektem doświadczeń interdyscyplinarnego zespołu realizującego projekt operatorkultury.pl, w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018”, którego liderem w województwie śląskim jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Naczelną ideą projektu operatorkultury.pl jest zbliżenie sektorów oświaty i kultury w prowadzeniu edukacji kulturowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz diagnozowanie i realne wspieranie jej realizacji.

Poniższą refleksję polecamy nauczycielom oraz animatorom i edukatorom kulturowym, którym bliskie jest polepszanie jakości edukacji kulturowej młodego pokolenia Polaków, a także jednostkom samorządu terytorialnego, pragnącym uwzględnić aspekt edukacji kulturowej w lokalnym rozwoju.