Pobierz publikację

Kolorowe podwórka. Mikro-rewitalizacja krok po kroku

O publikacji

Przewodnik „Kolorowe podwórka. Mikro-rewitalizacja krok po kroku” to bezpłatna publikacja wydana przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Zamek Cieszyn i Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jest ona częścią zadania pn. „Kierunek Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 – Prowadzenie konsultacji i działań w celu zdiagnozowania, przygotowania i realizacji projektów”.

Treść przewodnika była tworzona w interdyscyplinarnym środowisku, złożonym z ekspertów: animatorów kultury, badaczy, architektów, projektantów, działaczy społecznych. Głównym partnerem projektu, który współpracował bezpośrednio i intensywnie przy tworzeniu treści była Fundacja Napraw Sobie Miasto.

Wypracowany materiał został skonsultowany w czterech subregionach województwa śląskiego podczas otwartych spotkań w: Kłobucku, Rydułtowach, Rudzie Śląskiej i Cieszynie.

Przewodnik to ogólnodostępna i czytelna infograficznie instrukcja „krok po kroku”, mająca na celu ożywienie i ponowne zdefiniowanie atrakcyjności miejsc; podniesienie kompetencji mieszkańców i wsparcie postaw twórczych; pobudzenie lokalnych liderów do obywatelskiego działania; polepszenie wizerunku miejsc i jakości życia mieszkańców.

Bezpłatny egzemplarz publikacji można odebrać w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4.