O lekcjach

Lekcje o Odrze

Lekcje o Odrze to wyjątkowy materiał dydaktyczny, którego celem jest zapoznanie uczniów z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym rzeki Odry. Na pakiet edukacyjny składają się: konspekt, mapa Odry (duży i mały format).

Można także pobrać załącznik w formie zdjęć flory i fauny odrzańskiej wraz z opisem gatunków. W celu przesłania, prosimy o kontakt z dr Małgorzatą Tkacz-Janik m.tkaczjanik@instytutkorfantego.pl

W ramach szkoleń w poprzednim roku zapoznawaliśmy z nim nauczycieli, edukatorów, animatorów i osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć o takim charakterze wśród młodych ludzi. Zajęcia opracowała specjalistka ds. projektów społecznych RIK oraz specjaliści i edukatorzy centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Dzięki zajęciom edukacyjnym udało nam się zapoznać najmłodszych odbiorców z wiedzą o rzece Odrze.