O publikacji

Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury

Raport to efekt współpracy Obserwatorium z ekspertami i organizacjami zaangażowanymi w projekt badawczy „Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury” zrealizowany w latach 2014–2015.

Autorami konceptualizacji badania oraz treści raportu jest grupa pracowników Uniwersytetu Śląskiego z Zakładu Edukacji Kulturalnej: Bogusław Dziadzia, Ewelina Konieczna, Jan Liniany, Jolanta Skutnik, Dorota Sieroń-Galusek oraz pracownicy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w składzie: Łukasz Dziuba, Aleksander Lysko, Maciej Zygmunt odpowiedzialni również za organizacyjną i produkcyjną warstwę projektu.

Realizatorem badań terenowych było Biuro Badań Społecznych Question Mark, specjalizujące się w analizie sektora kultury. Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”.

Raport został zrecenzowany przez prof. dr hab. Marka Krajewskiego.