O publikacji

Twórca a polityka samorządów w województwie śląskim

Publikacja jest efektem prac badawczych realizowanych na terenie woj. śląskiego. Nadrzędnym celem badań była eksploracja przestrzeni koegzystencji twórców indywidualnych i jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w kontekście dystrybucji środków publicznych, w tym usług dla sektora kultury i kreatywnego.