13 lutego 2019

Gody Żywieckie

Wśród obrzędów i zwyczajów związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia znaczną rolę odgrywały widowiska ludowe. W niektórych wsiach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego nadal praktykuje się takie kolędowanie.

Są to grupy zwane Szlachcicami i Dziadami, czyli przebrane i zamaskowane po­stacie, które prowadzą ze sobą zwierzęce maszkary. Za odwiedziny i przyniesione życzenia „zaklinania urodzaju” otrzymują poczęstunek lub datki pieniężne.

Obrzęd Szlachciców od­bywa się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i jest echem dawnego zamawiania służby (dawniej gospodarze umawiali się ze służbą na następ­ny rok gospodarski). Przebrane postacie: Szlach­cic, Rzeźnik, Góral, Żyd, Żydówka wędrują po wsi i odwiedzają gospodarzy zachwalając swoje zalety.

Niezwykle widowiskowy, pełen znaczeń i magicznych działań jest obrzęd Dzia­dów. Odwiedzają domy w Syl­westra i Nowy Rok. Poszczególne role odgrywają młodzi nieżonaci mężczyźni. Grupę tworzy oko­ło trzydzieści postaci, a wśród nich: Diabły – Czer­wony i Czarny, Kominiarz, Druciarz, Cyganka, Cy­gan, Żyd, Sznurkarz (Macidula), Śmierć, Komendant, Pani Młoda, Pan Młody, Niedźwiedzie, Konie, Pachołki do koni, Ksiądz, Dziad, Dziadówka, Baciarze. Grupie akompaniuje orkiestra, w skład której wchodzą: heligonista, bębniarz, skrzypek.

Dziady żywieckie czyli Jukace są miejska odmianą Dziadów występujących w Żywcu. Na głowę ubierają czapkę „ciakę” w formie stożka zakończoną pomponem, na której wypisany jest nadchodzący nowy rok, noszą maski z baraniego kożucha z wyciętymi otworami na oczy i usta. Innymi atrybutami Jukacy są dzwonki przypięte do pasa oraz bat, wykonany z powroza.

Od lat w Żywcu organizowany jest konkurs grup kolędniczych – Gody Żywieckie, podczas którego można podziwiać tradycyjne widowiska.

Tekst i zdjęcia: Danuta Cholewa