13 lutego 2019

Karczma piwna – spotkanie gwarków

Dzień św. Barbary (4 grudnia), powszechnie czczonej patronki górników od kilku stuleci obchodzony jest w górniczych częściach Śląska i Zagłębia jako ważne święto. O świcie mieszkańców osiedla robotniczego Nikiszowiec budzi orkiestra górnicza.

Organizowane są tzw. karczmy piwne, w których biorą udział górnicy oraz osoby związane z górnictwem. Karczma piwna odbywa się wg stałego rytuału.

Rozpoczyna się od odśpiewania hymnu górniczego, po czym odbywa się przyjęcie nowych adeptów do „grona braci górniczej”. Składają oni ślubowania i skaczą przez skórę, tzw. łatę symbolizującą dawny strój gwarków. W trakcie karczmy zasłużonych nagradza się szpadami i kordami górniczymi, po czym odbywa się wesoła biesiada.

Tekst i zdjęcia: Danuta Cholewa