13 lutego 2019

Karnawałowy „świat na opak”

Bery, niedźwiedzie, koniki, bakusy, misie – to karnawałowe tradycje nadal podtrzymywane w wielu miejscowościach województwa śląskiego i opolskiego. Lokalna społeczność przy wsparciu i zaangażowaniu lokalnych organizacji, przede wszystkim Ochotniczych Straży Pożarnych, z pieczołowitością pielęgnuje dziedzictwo. Zauważamy, że dzisiaj maszkary – przebierańcy, oprócz kultywowania tradycji mają jeszcze inne zadanie: zbierają na cele charytatywne, na wyposażenie obiektów i lokali ogólnodostępnych, cz na wspólną zabawę dla wszystkich mieszkańców.

Ostatnio wielokrotnie rejestrowaliśmy tamtejszą obrzędowość wspólnie z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Gościliśmy w: Sławicach, Antoniowie, Krasiejowie, Chrząstowicach, Komprachcicach, Szczedrzyku, Kadłubie Turawskim, Schodni i Żelaznej. Odwiedziliśmy również Luboszyce, Dębską Kuźnię, Ligotę Turawską, Dylaki, Falmirowice i Nogowczyce, Popielów, Daniec, Dębie, Malnię i Górażdże.

Badania terenowe będziemy kontynuować. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Regionalnemu Instytutowi Kultury w Katowicach dotacje w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Otrzymamy fundusze na działania w bieżącym i w przyszłym roku. Efektem naszej pracy będzie „Mapa obrzędowa Górnego Śląska”.

Tekst i zdjęcia: Danuta Cholewa