15 lutego 2019

Odkrycie w Ćwiklicach

Kilka kilometrów na wschód od Pszczyny znajduje się niewielka wieś Ćwiklice. Wielką atrakcją tej miejscowości jest drewniany kościół pw. św. Marcina. Przez długi czas uważano, że powstał on w końcu XVI wieku lub na początku wieku XVII, teraz wiemy, że powstał on znacznie wcześniej. Według najnowszych badań naukowych (2014 r.) jest jedną z najstarszych drewnianych świątyń na Śląsku.

Badania dendrochronologiczne wykonane w roku 2012 przez mgr. Aleksandra Koniecznego na zlecenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków datują nawę i prezbiterium kościoła na lata 1464-1466, wieżę natomiast na rok 1657. Na przestrzeni wieków bryła świątyni ulegała zmianom. Pierwotnie kościół nie posiadał wieży, ta wybudowana została, jak wskazują cytowane wyżej badania, w połowie XVII wieku. Prawdopodobnie pod koniec XIX wieku przyziemie wieży poprzez wycięcie belek połączono z przestrzenią nawy, być może również w tym okresie wieża kościoła uzyskała obecny kształt. Zlikwidowano izbicę, wieża uzyskała obudowę zasłaniającą jej pochyłe ściany.

Kościół w Ćwiklicach bardzo powoli odsłania swoje tajemnice. Przed kilkoma dniami znowu dostarczył nam nowych informacji. W trakcie prowadzanych w kościele prac remontowo-konserwatorskich odkryto w wieży dwa ciekawe elementy. Na oczepie ściany północnej wieży, znaleziono namalowany łaciński napis z datą „1707”. Ponadto w wieży znaleziono kilkumetrową deskę z wyrytym napisem „+ RENOVATUM ANNO DNI 1837. PAULO STANOWSKI PARocho.” Obydwa elementy: belka i deska zostaną poddane konserwacji. Mamy nadzieję, że treści, które przekazują, po odczytaniu przez konserwatorów napisu na belce, wzbogacą naszą wiedzę na temat tej uroczej świątyni.

Tekst: Ewa Caban