14 lutego 2019

Odkrycie w Sosnowcu

W jednej z mieszczańskich kamienic sosnowieckich przy ul. Dekerta w Sosnowcu trwają intensywne prace konserwatorskie. Prowadzone są one od ubiegłego roku. Finansowane przez prywatną właścicielkę prace są również dotowane z pieniędzy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz wcześniej Urzędu Marszałkowskiego. Obejmują one pełen zakres prac konserwacji technicznej, utrwalającej substancję zabytkową, jak i konserwacji estetycznej, nadającej ostateczny wygląd malowidłom.

W trakcie prac konserwatorskich okazało się, że pod secesyjną malaturą przedstawiającą postać młodziutkiej, nagiej dziewczyny grającej na lirze znajduje się dawniejsze, historyzujące przedstawienie. Dzięki dacie i sygnaturze znamy autora i czas powstania tej wcześniejszej dekoracji malarskiej. Wykonał ją w 1899 roku Rudolf Sarbiewski. Malarz ten znany jest z pracy w Teatrze Zimowym. Teatr Zimowy to obecny Teatr Zagłębia, wybudowany w 1897 roku, jako szósty teatr na ziemiach polskich. Wnętrze teatru zdobione było przez Sarbiewskiego malowidłami przedstawiającymi m. in. fruwające amorki (plafon) oraz portretami polskich dramaturgów (balkony). Malowidła te zostały usunięte w 1940 roku przez Niemców.

Konserwowana polichromia – to jedyny tego typu przykład dekoracji malarskich w kamienicach mieszczańskich na terenie Zagłębia, a zarazem jeden z nielicznych świeckich przedstawień w regionie. Mamy nadzieję, że prace ukończone zostaną, zgodnie z planem z końcem 2013 roku i będą cieszyć nie tylko Sosnowiczan ale i innych miłośników sztuki.

oprac. Irena Kontny