13 lutego 2019

Odnowiona katowicka katedra

Tradycyjnie po rozliczeniach i odbiorach prac konserwatorskich przybliżamy co udało się zrealizować w minionym roku w obiektach zabytkowych naszego województwa, które uzyskały dotację z budżetu Województwa Śląskiego na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Największe fundusze w 2016 roku otrzymała parafia katedralna Chrystusa Króla w Katowicach. Dotacja 200.000 zł dotyczyła remontu konserwatorskiego katedry.

Centralna świątynia diecezji zwanej dawniej śląską, a obecnie katowicką pw. Chrystusa Króla została zaprojektowana w stylu klasycyzującym przez dwóch architektów krakowskich: Zygmunta Gawlika i Franciszka Mączyńskiego. Ze względu na okoliczności polityczne oraz finansowe świątynia budowana było bardzo długo, bo blisko pół wieku – w latach 1927-1955.

Prace konserwatorskie w katowickiej katedrze zostały rozpoczęte w 2013 roku i skupiły się na konserwacji elewacji. Główna konstrukcja nośna kościoła jest żelbetowa i murowa. Ściany są murowane ceglane, z licową warstwą kamiennej okładziny z imielińskiego dolomitu. W fasadzie występuje monumentalna kolumnada. Nad masywną bryłą budynku góruje kopuła zwieńczona latarnią z krzyżem.

Zakres przeprowadzonych w 2016 r. prac przy katedrze dotyczył konserwacji elewacji i schodów (od strony wschodniej) oraz fragmentu elewacji północno-wschodniej w strefie wejścia wraz z odwodnieniem dachu.

W ramach prac wyremontowano żelbetową konstrukcję schodów łącznie z granitową okładziną oraz założono izolacje przeciwwilgociową; ponadto remont odwodnienia dachu, połączono z wymianą pasów pod- i nadrynnowych.

Niezwykle istotnym elementem prac było oczyszczenie i zabezpieczenie kamiennej okładziny elewacji oraz detalu architektonicznego wykonanego z naturalnego kamienia (portal, glify okienne) i ze sztucznego, zbrojonego i niezbrojonego kamienia (gzyms wieńczący z konsolami, tralkowe balustrady dachowe).

Wykonano również prace uzupełniające dotyczące renowacji stalowych ram okiennych, wymiany szklenia okien, jak również instalacji odgromowej.

Wszystkie prace przy elewacjach kościoła wykonała Firma Projektowo-Budowlana Andrzej Stokłosa z Bytomia, pod kierownictwem właściciela Andrzeja Stokłosy.

Autorka tekstu: Irena Kontny