13 lutego 2019

Odnowione organy w chorzowskim kościele św. Józefa

Kontynuujemy cykl o dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z 2016 roku na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Dzisiaj odsłona chorzowska – kościół katolicki św. Józefa w Chorzowie i jego muzyczny skarb – zabytkowe organy.

Na zdjęciu: (od lewej) Irena Kontny (historyk sztuki, Regionalny Instytut Kultury), Ryszard Szopa (Miejski Konserwator Zabytków w Chorzowie), ks. Antoni Klemens (Proboszcz parafii św. Józefa w Chorzowie, z tyłu: Mieczysław Klonowski, (po prawej) - prof. Julian Gembalski

Dla neoromańskiego kościoła chorzowskiego wzniesionego w latach 1904-1907 (wg projektu norymberskiego architekta Josefa Schmitza) wykonała je w 1908 r. firma Martina Bindera z Ratyzbony. Organy te są największym instrumentem tej firmy na Śląsku.

Parafia otrzymała dwie dotacje na remont organów: w 2016 roku – 15 000 zł) i w 2015 roku 30.000 zł.

Dotacje pozwoliły na przeprowadzenie IV, ostatniego etapu prac. Zakres robót wykonanych w 2016 r. dotyczył zespołu brzmieniowego organów.

Komisja pod przewodnictwem prof. Juliana Gembalskiego, przy udziale wykonawcy – Mieczysława Klonowskiego odebrała wykonane prace przy organach w grudniu 2016 roku.

Autorka tekstu: Irena Kontny