13 lutego 2019

Odnowione zabytki w Rudach, Świętochłowicach i Przyrowie

W ramach cyklu informacyjnego dotyczącego dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, udzielonych w 2016 roku na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, prezentujemy efekty niektórych prac.

W Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach przeprowadzono konserwację elewacji części wschodniej kościoła. Był to już III etap prowadzonych tam prac, na który udzielono dotacji w wysokości 25 000 zł.

Sanktuarium jest zabytkowym kościołem przyklasztornym dawnego opactwa cystersów w Rudach. Świątynię konsekrowano w 1303 roku. Stanowi ona jedyne na Śląsku cysterskie założenie romańsko – gotyckie, „zbarokizowane” w XVII wieku. Kościół wchodzi w skład Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego i Ośrodka Edukacyjno-Formacyjnego diecezji gliwickiej w Rudach.

Dzięki dotacji udało się przeprowadzić renowację kaplicy szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach – Piaśnikach. Szpital w Piaśnikach powstał jako lecznica pracowników Śląskiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa Węglowego. Kaplica pochodzi z lat 1903 – 1904. Województwo śląskie przeznaczyło 12 500 zł na renowację stolarki okiennej wraz z barwnym przeszkleniem.

Dotację (15 000 zł) otrzymała także parafia św. Mikołaja w Przyrowie na konserwację polichromii i tynków na wewnętrznych ścianach kościoła. Zamknięto tam czwarty, ostatni etap prac.

Kościół w Przyrowie to niewielka świątynia. Zbudowano ją prawdopodobnie w pierwszej połowie XVII wieku, z kamienia wapiennego i przykryto drewnianym dachem, obitym gontami. Ołtarz ma charakter barokowy, kolumnowy.

Autorka tekstu: Irena Kontny