13 lutego 2019

Prace konserwatorskie w Karchowicach

Kontynuujemy relację co udało się zrobić dzięki ubiegłorocznym dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Dzisiaj o kościele w Karchowicach w powiecie tarnogórskim.

W ubiegłym roku zakończono prace przy głównych elementach barokowego wyposażenia tego kościoła. Prowadzone od kilku lat prace konserwatorskie dotyczyły ołtarza głównego z I połowy XVIII wieku, ołtarza bocznego lewego, poświęconego św. Barbarze z 1736 roku, ołtarza prawego pw. Świętej Rodziny z ok.1700 roku oraz ambony; ambona – choć wykazuje cechy barokowe prawdopodobnie wykonana została w I połowie XIX stulecia.

Ze względu na stan zachowania drewnianych obiektów prace miały charakter ratunkowy. Przeprowadzono dezynsekcję i impregnację drewna, konieczne naprawy stolarskie, uzupełnienia elementów snycerskich, wykonano nowe mensy, jak również przywrócono pierwotną, jasną kolorystykę obiektów – błękitną i szarą, uszlachetnioną srebrzeniami i złoceniami, występującymi na detalach architektonicznych.

Prace konserwatorskie wykonała firma „AT Pracownia Konserwacji Zabytków” w Tychach, pod kierownictwem konserwatorów dzieł sztuki Agnieszki i Tomasza Trzosów. Województwo Śląskie dofinansowało prace przy obu ołtarzach bocznych, przekazując parafii w Karchowicach w 2015 roku – 20.000 zł, a w 2016 roku – 10.000 zł.

Warto wspomnieć, że czas powstania świątyni karchowickiej dotychczas określany na około 1500 rok, wg ostatnich badań dendrochronologicznych (z 2008 roku) przesunięty został głęboko wstecz, na lata 20 XV wieku. W ostatnich latach w kościele odkryta została cenna gotycka dekoracja malarska z 3/4 ćw. XV wieku, przedstawiająca sceny Męki Pańskiej, wykazująca wiele analogii do polichromii w Jemielnicy i w Sierotach.

Autorka tekstu: Irena Kontny