13 lutego 2019

Procesja konna – Gliwice Ostropa

W kilku miejscowościach śląskich zachował się ludowy zwyczaj święcenia pól podczas konnego objazdu granic miejscowości w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Tradycyjnie brali w tym udział wyłącznie mężczyźni, obecnie dopuszcza się kobiety. Kawalerowie mają na sobie wieńce z białymi kwiatami, żonaci z kolorowymi. Na zakończenie po nabożeństwie w kościele kawalerowie rzucają swoje wieńce starając się, aby zaczepiły się o krzyż stojący przed kościołem. Ma to być wróżbą szybkiego ożenku. Przykład z dzielnicy Gliwic Ostropy.

Tekst i zdjęcia: Danuta Cholewa