13 lutego 2019

Sacrum – profanum

Uroczystość odpustowa ku czci patrona parafii w Radzionkowie św. Wojciecha, 22 kwietnia 2012 roku

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego odpust to „odpuszczenie w oczach Boga kary doczesnej zasłużonej ze względu na grzech, którego wina została już przebaczona”. Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków i wymaga wewnętrznej przemiany. Z okazji święta patronalnego, można w kościele parafialnym zyskać tzw. odpust zupełny.

Odpusty parafialne kojarzą się obecnie raczej z oprawą święta patronalnego. Kościół jest porządkowany i przystrajany, odprawia się sumę odpustową zakończoną procesją z Najświętszym Sakramentem, która przechodzi wokół kościoła, a także odbywa się jarmark z zabawkami i słodyczami. Często jednak uroczystość zatraca duchowy charakter.

Tekst i zdjęcia: Danuta Cholewa