17 sierpnia 2020

Uczciliśmy pamięć Korfantego i Powstańców

stulecie powstań śląskich

17 sierpnia przypadła 81. rocznica śmierci Wojciecha Korfantego. Data zbiega się z setną rocznicą II Powstania Śląskiego (19-25 sierpnia 1920 roku). O przeszłości, której przebieg zaważył na obecnym obrazie naszego regionu oraz Polski przypomniały uroczystości zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy udziale Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. O godz. 11:00, przy asyście wojskowej, zostały złożone kwiaty na grobie Wojciecha Korfantego w Katowicach na cmentarzu parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Francuskiej 26. Pół godziny później wieńce zostały złożone pod pomnikiem Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

W południe w Sali Sejmu Śląskiego otwarto sympozjum. Głównymi prelegentami byli prof. Zygmunt Woźniczka (opowiadający o roli i znaczeniu II Powstania Śląskiego), a także dr Jacek Kozakiewicz (przybliżający postać Andrzeja Mielęckiego – lekarza i górnośląskiego działacza narodowego). Podsumowaniem konferencji była projekcja filmu: „Lekarze na rzecz niepodległości – wybrane sylwetki bohaterów Powstań Śląskich”.

Po południu uczestnicy uroczystości zebrali się pod obeliskiem Andrzeja Mielęckiego znajdującego się przy ul. Warszawskiej 14 w Katowicach. Natomiast o godz. 14:30 wyruszył z katowickiego rynku w kierunku Placu Wolności „Tramwaj Powstańczy do Niepodległej” o numerze 100, z którego pozdrawiał przechodniów sam Wojciecha Korfanty (w jego rolę wcielił się aktor Dariusz Niebudek). Zainteresowani mogli wyruszyć w podróż otrzymując podczas przejażdżki bilet do niepodległości wraz z pierwszym wydaniem „Korfantówki” – czasopisma Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Nasz periodyk był także rozdawany w okolicach Teatru Śląskiego. Na jego łamach możemy odnaleźć m.in. artykuł prof. Zygmunta Woźniczki, który pisze: „Korfanty był niezłomnym bojownikiem o sprawę polską. Przekonywał do niej Górnoślązaków, którzy tak jak on odczuwali krzywdę niesprawiedliwości społecznej i żyli w duchu myśli katolicyzmu oraz polskiego odrodzenia narodowego”.

Warto dodać, że równolegle do obchodów na Śląsku, w Warszawie Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, złożył wieńce pod pomnikiem Korfantego (stołeczny monument został odsłonięty w 2019 roku) oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza.