15 lutego 2019

Zabytki techniki ziemi raciborskiej

Instytut Geofizyki powstał w 1927 roku z inicjatywy niemieckiego naukowca profesora Karola Mainki. Od tego czasu pracuje nieprzerwanie i rejestruje wstrząsy sejsmiczne występujące na całym świecie. Obecnie podlega Europejskiemu Centrum Sejsmologicznemu w Strasburgu. Budynek został zaprojektowany na potrzeby stacji przez architekta Konrada Wachsmanna, ucznia Hansa Poelziga. Obiekt jest drewniany, w stylu modernistycznym, został zamówiony najprawdopodobniej w fabryce domów w miejscowości Niesky koło Zgorzelca. Ten nietypowy obiekt można zwiedzać.

Bieńkowice k. Raciborza, kuźnia

We wsi mieszczą się najstarsza czynna kuźnia i najbogatsze muzeum kowalstwa w Polsce. Twórcą pierwszej kuźni, założonej w 1702 roku był Jan Socha spod Krakowa. Wszystkie pokolenia rodziny Sochów zajmują się kowalstwem do dzisiaj. Na miejscu drewnianej kuźni w 1840 roku powstała murowana. Obecnie Jan Socha (mistrz kowalstwa artystycznego) wraz z synem Robertem nadal kują w starej kuźni żelazo, podtrzymując rodzinną tradycję. Obok domu w dawnych pomieszczeniach gospodarczych urządzone jest muzeum kowalstwa.

Tworków, młyn wodny

Pierwszy drewniany młyn wodny w Tworkowie był wzmiankowany w źródłach już w 1703 roku. Na miejscu starego napędzanego kołem wodnym o średnicy 2,9 m został w 1914 roku wybudowany młyn murowany. W okresie swojej pracy młyn był systematycznie modernizowany i wyposażany w nowe maszyny. W roku 1948 młyn otrzymał napęd elektryczny o mocy 7,5 kW.

W latach 1991-1995 przeprowadzono jego remont kapitalny i modernizację. Obecnie wydajność młyna gospodarczego wynosi 3 t na dobę. Od dziesięciu pokoleń młyn jest zakładem rodzinnym świadczącym usługi dla ludności. Młyn to jeden z ostatnich młynów w Polsce, w których produkuje się mąkę metodami tradycyjnymi i organizuje specjalne pokazy.

Tekst: Agnieszka Woźniakowska

Foto: Anna Syska