O konkursie dotacyjnym

Dotacje na edukację / Inicjatywy

Grafika tytułowa konkursu grantowego w ramach projektu. W tle nieregularne kafelki w odcieniach niebieskiego i czerwonego. Treść umieszczona na grafice powiela treści artykułu, któremu towarzyszy.

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego jest realizatorem projektu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Konkurs „Dotacje na edukację / Inicjatywy” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Celem Konkursu jest: poszukiwanie nowatorskich i innowacyjnych form realizacji zadań (w tym online) związanych z edukacją kulturową prowadzoną na rzecz dzieci i młodzieży opartą o współpracę sfer kultury i oświaty; rozwijanie organizacyjnej i merytorycznej współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, w tym poprzez eliminowanie barier pomiędzy nimi; zwiększenie znaczenia edukacji kulturowej wśród jej realizatorów i odbiorców (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów oraz kadry oświatowej); kształtowanie cenionych społecznie postaw i umiejętności, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych; podniesienie kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową; zwiększenie poziomu działań edukacyjnych podejmowanych na styku kultury i edukacji opartych na faktycznej współpracy i stałej wymianie informacji; rozpoznawanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego dotyczącego Powstań Śląskich i/lub postaci Wojciecha Korfantego i jego działalności.

Finansowanie

Grafika zawiera logotyp instytucji Narodowe Centrum Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”.

Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej. Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw.

Już drugi raz Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (wcześniej jako Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) został operatorem programu w województwie śląskim. Tę prestiżową funkcję realizuje tylko 16 podmiotów w całej Polsce, animując edukację kulturową dzieci i młodzieży. Program Bardzo Młoda Kultura to konsekwencja strategicznego kierunku rozwoju Instytutu Korfantego – pracy jako inkubatora nowoczesnej edukacji kulturowej na rzecz młodego pokolenia.

Patronat

Grafika z herbem województwa śląskiego informująca o patronacie marszałka województwa nad konkursem

Konkurs „Dotacje na edukację / Inicjatywy” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.