O podcaście

Podcast: Odczytywanie kultury dla pedagogiki

Materiał ma na celu wzbogacenie teoretycznej wiedzy pedagogicznej, odnoszący się do jednego ze słabo rozpoznanych obszarów poznania pedagogicznego, czyli odczytywania kultury dla pedagogiki i pozyskiwania pedagogiki z kultury.

Rozmawiają: dr hab. Violetta Rodek, dr Agata Cabała (Uniwersytet Śląski w Katowiach).

Podcast jest efektem prac przeprowadzonych przez zespół badawczy przy projekcie Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie, dofinasowanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”, w 2021 r.