O studium

Treści kulturowe w rozwoju osobistym młodzieży. Studium na podstawie wywiadów narracyjnych

Dokument jest wynikiem analizy autobiograficznych wywiadów narracyjnych przeprowadzonych przez zespół badawczy przy projekcie Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie, dofinasowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021”, w 2021 r.

Materiał ma na celu wzbogacenie teoretycznej wiedzy pedagogicznej, odnoszący się do jednego ze słabo rozpoznanych obszarów poznania pedagogicznego, czyli odczytywania kultury dla pedagogiki i pozyskiwania pedagogiki z kultury. Celem diagnozy jest rekonstrukcja przestrzeni i czasu zaangażowania młodych ludzi.