Dr hab. Marian G. Gerlich: Swojska ekumena...

Dr hab. Marian G. Gerlich: Swojska ekumena i jej wyodrębniane miejsca w pamięci zbiorowej górnośląskich społeczności górniczych. Ciągłość i zmiana

Referat dra hab. Mariana Grzegorza Gerlicha – antropologa kultury, etnologa, publicysty – pt. Swojska ekumena i jej wyodrębniane miejsca w pamięci zbiorowej górnośląskich społeczności górniczych. Ciągłość i zmiana odczytany podczas konferencji popularno-naukowej w ramach zadania pn. „Czarna Pamięć – górnicze miejsca pamięci”. Konferencja on-line odbyła się w Instytucie Korfantego 30 listopada 2020 roku.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.