Dr hab. prof. UŚ Zygmunt Woźniczka: Rola górnictwa w rozwoju cywilizacyjno-kulturowym regionu

Dr hab. prof. UŚ Zygmunt Woźniczka: Rola górnictwa w rozwoju cywilizacyjno-kulturowym regionu

Referat dra hab. prof. UŚ Zygmunta Woźniczki – historyka, p.o. Dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego – pt. Rola górnictwa w rozwoju cywilizacyjno-kulturowym regionu wygłoszony podczas konferencji popularno-naukowej w ramach zadania pn. „Czarna Pamięć – górnicze miejsca pamięci”. Konferencja on-line odbyła się w Instytucie Korfantego 30 listopada 2020 roku.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.