Miejsca górniczej (nie)pamięci | 9'22"

Czarne charaktery: Miejsca górniczej (nie)pamięci

W dominującej wizji historii niemal zupełnie zostały wyparte z pamięci zostały górnicze protesty (strajki, demonstracje, zamieszki), jak i tworzony przez górników polityczny kontr-świat (czego przejawem było np. tworzenie domów robotniczych). Mamy tymczasem do czynienia z regionem, który na początku XX wieku był największym zagłębiem górniczym w środkowej Europie – i nie omijały go procesy modernizacyjne dokonujące się w innych regionach przemysłowych.

„Miejsca górniczej (nie)pamięci”
Narrator: Dariusz Zalega „Zbuntowany Śląsk”
Czas trwania: 9:22

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury