O konferencji

Konferencja ODRAzu widać KULTURĘ! – relacja

17 kwietnia 2019 roku w Katowicach w Regionalnym Instytucie Kultury odbyła się konferencja poświęcona kulturowemu dziedzictwu Odry. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz PGW Wody Polskie.

Zabytkowa architektura śluz, liczne mosty, jazy, legendarna „delta Kłodnicy”, okoliczne dworce, kościółki, „czarci głaz”, pałace i wiele innych budowli, w tym głównie inżynieryjnych oraz hydrotechnicznych z lat 30. XX wieku wzbudza nadal niekłamany podziw. Z pewnością gospodarcze ożywienie Odry pociągnie za sobą rozwój turystyki wodnej i kulturowej w obrębie Kanału. To z kolei zwiększy zapotrzebowanie na edukację i wiedzę o unikatowym bogactwie techniki oraz prapoczątkach i losach Kanału oraz jego otoczenia.

Projekty Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach „Ale! Kanał!” oraz tegoroczny „ODRAzu  czujesz kulturę!” mają pomóc w popularyzacji i sieciowaniu podmiotów instytucjonalnych, aktywistów i pasjonatów zainteresowanych promocją i upowszechnianiem dziejów Kanału jako narzędzia wspomagającego rozwój lokalnej i ponadlokalnej turystyki  wodnej, rowerowej i pieszej, w ramach tzw. turystyki kulturowej i edukacji regionalnej. Udrożnienie Odrzańskiej Drogi Wodnej ma pochłonąć nawet 30 miliardów złotych. To na pewno gigantyczny plan gospodarczy i biznesowy, ale także turystyczny, kulturalno-edukacyjny, rekreacyjny i rozrywkowy.

Organizatorzy: 

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Województwo Śląskie

Patronat honorowy: 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

PGW Wody Polskie

Patroni: 

Marina Gliwice

Stowarzyszenie Marin Odrzańskich

Fundacja Mesa

Patronat medialny:

Regionalny Informator Kulturalny

Program

Podczas konferencji można było wysłuchać wystąpień:

Wystąpienia związane z Międzynarodowym Rokiem Odry, 200-leciem Protokołu Bohumińskiego oraz Kanałem Gliwickim:

ODRA – RZEKA – KTÓRA ŁĄCZY – Gabriela Tomik, pełnomocniczka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. kontaktów z samorządami

KULTUROWA PRZESTRZEŃ NADRZECZNA – dr Grzegorz Jankowski (GWSH, Katowice)

PROTOKÓŁ BOHUMIŃSKI – 200 LAT MINĘŁO – dr inż. Ewa Owczarek-Nowak, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Śląskiego do spraw Odry, Wisły i Żeglugi Śródlądowej

KANAŁ GLIWICKI – WODNA OŚ CYWILIZACYJNA.  Z PRZESZŁOŚCI KU PRZYSZŁOŚCI – Przemysław Nadolski

Ale! Kanał! OD MARINY DO MUZEUM KANAŁU GLIWICKIEGO I CO DALEJ? – Ewa Sternal (Marina Gliwice)

„TEDx odrzański”
10 minutowe wystąpienia prezentujące dobre praktyki pracy z rzeką w zakresie kultury, sztuki, turystyki wodnej oraz integracji społecznej i instytucjonalnej

  1. Aktywni (Team), Jacek Kluczniok, Rybnik założyciel i prezes Stowarzyszenia Aktywni w Rybniku, Pomysłodawca Wielkiego Sprzątania Rzeki Rudy (w tym roku – X Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy i Masakratora, instruktor Polskiego Związku Kajakowego, organizator wielu spływów kajakowych w województwie śląskim, instruktor rekreacji ruchowej, specjalista kajakarstwa, nagrodzony przez Marszałka woj. sląskiego
  2. Łokietka 5, Majka Zabokrzycka, Wrocław, reprezentantka punktu informacji o Nadodrzu, miejscu debat o przestrzeni miejskiej i kierunkach rozwoju, ośrodka dizajnu, sceny kulturalnej
  3. Blue Velo – planowany przebieg wokół Kanału Gliwickiego, Marcin Dworak, Katowice, GZM, Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej
  4. Siostry Rzeki, Cecylia Malik, Kraków, performerka, malarka, kuratorka, edukatorka i aktywistka. Jest autorką wielu wystaw i projektów artystycznych. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: „365 Drzew” i „6 Rzek”. Ekolożka i artystka znana z barwnych happeningów na rzecz przyrody, często we współpracy z naukowcami i ekspertami, walczy o ochronę rzek
  5. Fundacja Onwater.pl, Kamil Zaremba, Wrocław, , fundator i prezes, organizacja zajmuje się uświadamianiem znaczenia wód, w tym głównie Odry w procesie rozwoju społeczeństwa i otoczenia. Twórca „Odra Centrum” – ośrodka edukacyjno-kulturalnego na wodzie.
  6. Płynne Czytanie, Sandra Golemo, Kędzierzyn – Koźle, Miejska Biblioteka Publiczna, dział instrukcyjno-promocyjny
  7. Pływadło, Bronisław Piróg, Racibórz, „Od 20 lat malujemy Odrą świat”,
  8. Muzeum Odry, dr hab., prof. emerytowany Uniwersytetu Wrocławskiego Stanisław Januszewski, Wrocław
  9. Wiosenny Spływ odrzański, hm. Krzysztof Jan Popek, Katowice, Śląska Chorągiew ZHP
  10. Odra Sound Design, Michał Zygmunt – gitarzysta, kompozytor, zajmuje się przedsięwzięciami dźwiękowymi związanymi z rzekami, w tym szczególnie Odrą. Autor muzyki teatralnej, filmowej i ilustracyjnej, twórca słuchowisk.

Na zakończenie konferencji odbył się koncert Grzegorza Płonki (muzyka, kompozytora, autora płyty „uOdro, nasza uOdro” prezentującej śląskie pieśni nadodrzańskie ze zbioru Adolfa Dygacza), a także „Open space nad Odrą” – czyli networking i sesja fotograficzna. 

Za organizację konferencji i jej prowadzenie odpowiadały: Małgorzata Tkacz-Janik i Anna Cieplak.

Galeria