O nas

O Centrum Dziedzictwa

Dział Centrum Dziedzictwa Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (do 14 stycznia 2020 r. Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach) do 1 czerwca 2016 działał jako odrębna instytucja – Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego powstało w 1992 roku z inicjatywy ówczesnego wojewody katowickiego Wojciecha Czecha jako Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, w 2003 roku zmieniło nazwę na Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Zostało powołane w celu zachowania wartości środowiska kulturowego oraz do podejmowania działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu i opieką nad tym dziedzictwem.

W sferze zainteresowania Centrum Dziedzictwa pozostają wartości materialne i niematerialne dziedzictwa kulturowego, w tym między innymi:

  • zabytki nieruchome: dzieła architektury i budownictwa, parki, ogrody, dzieła budownictwa obronnego, obiekty przemysłu i techniki, układy urbanistyczne i ruralistyczne, założenia krajobrazowe…

  • zabytki ruchome: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła, materiały biblioteczne, wytwory techniki, dzieła sztuki ludowej, przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne…

  • zabytki archeologiczne: kurhany, cmentarzyska, pozostałości osadnictwa, relikty działalności człowieka…

  • elementy kultury niematerialnej: stroje ludowe, tradycje, technologie, miejsca pamięci narodowej, historyczne nazwy…

Centrum Dziedzictwa wykonuje działania statutowe Instytutu, przede wszystkim w zakresie:

  • prowadzenia prac badawczych, studialnych, projektowych, dokumentacyjnych oraz sporządzania dokumentacji konserwatorskich
  • kreowania zainteresowania kulturą, sztuką i dziedzictwem kulturowym
  • promocji dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu
  • ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy o tym dziedzictwie
  • prowadzenia działalności wydawniczej, promocyjnej, informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i digitalizacyjnej.

 

Pracownicy Centrum Dziedzictwa:

 

Ewa Caban – Kierownik Działu Centrum Dziedzictwa Kulturowego
e.caban[malpa]instytutkorfantego.pl 
32 251 75 63 wew. 122
32 201 77 82

dr Małgorzata Tkacz-Janik – Specjalistka ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
m.tkaczjanik[malpa]instytutkorfantego.pl
tel. 32 201 77 89
tel. 32 251 75 63 wew. 129
tel. kom. 609 677 874

Danuta Cholewa – Specjalista ds. Etnografii
d.cholewa[malpa]instytutkorfantego.pl 
32 251 75 63 wew. 125
32 201 77 85

Irena Kontny – Specjalista ds. Historii Sztuki 
i.kontny[malpa]instytutkorfantego.pl 
32 251 75 63 wew. 122
32 201 77 82

Małgorzata Pietrzak – Specjalista ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
m.pietrzak[malpa]instytutkorfantego.pl
tel. 32 201 77 85
32 251 75 63 wew. 125