Nasza oferta

Opracowania i dokumentacje konserwatorskie

Dział Centrum Dziedzictwa Instytutu wykonuje na zlecenia opracowania i dokumentacje konserwatorskie, takie jak:

  • karty ewidencyjne zabytków nieruchomych i ruchomych,
  • karty adresowe do Gminnej Ewidencji Zabytków,
  • Gminne Programy Opieki nad Zabytkami,
  • studia historyczno-konserwatorskie miast, gmin, osiedli, obiektów,
  • dokumentacje niezbędne do uznania obiektu za pomnik historii,
  • dokumentacje niezbędne do utworzenia parku kulturowego,
  • badania i opracowanie dziedzictwa niematerialnego (tradycje, obrzędy, stroje) w gminach.

Przygotowujemy również wydawnictwa dotyczące dziedzictwa kulturowego regionu, takie jak przewodniki (foldery), monografie czy okolicznościowe jednodniówki.

Wykształcenie oraz doświadczenie pracowników działu Centrum Dziedzictwa (m.in. architekt, architekt krajobrazu, etnolog, historyk, historyk sztuki) gwarantują wysoki poziom wykonania opracowań. Wszelkie dokumentacje konserwatorskie wykonujemy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz 2067 z późn. zm.) oraz z wytycznymi i zaleceniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa (dawnego Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków).

Poniżej przedstawiamy wykaz wybranych prac prowadzonych przez dział w poprzednich latach.

Galeria